ГлавнаяՊատվերի ձեւը
Просьба подробнее заполнить
заказ-наряд
1. Заполните данные

Множественная загрузка

Լուսանկարի քաշը չպետք է գերազանցի 2 Մբ: Եղեք բարի, եթե անհրաժեշտ է կրճատել չափը, օգտագործելով այս ծառայությունը https://imagecompressor.com/ru/ https://imagecompressor.com/ru

2. Отметьте (нажмите) необходимое
3. Заполните наряд
Наряд №: 0000
Вид работы кол-во
1
2
3
4
5
6
7
8
4. Дата приёма
I этап
II этап
III этап
Сдача работы
5. Оставьте свои заметки